Hyra

             

1   Biosalongen och lilla salen med kök

 • Vinterpris: 1500 kr
 • Sommarpris: 1000 kr                                                                                

2   Biosalongen med foajéer och toaletter

 • Vinterpris: 1000 kr
 • Sommarpris: 600 kr                                                

3   Lilla salen med kök

 • Vinterpris:800 kr
 • Sommarpris: 500 kr

Lilla salen utan kök

 • Vinterpris 500 kr
 • sommarpris 300 kr                                                                                                                                                                                                                                         

5. Hyra av Bord och stolar

 • stol och bord     1 – 20 stolar  10 kr/
 •  -”-     -”-   -”-   20 – 50 stolar 300 kr
 •  -”-     -”-   -”-   50 -       stolar  400 kr

6. Uthyrning av större mängd köksinventarier  

 •      200 kr

7    Uthyrning av biostolar,    

 •         1 sektion 150 kr/  
 •         2 sektioner/ 300 kr
 •         3- 8 sektioner  600 kr
 •         flera enligt överenskommelse

8       Försäljning av biostolar     

 •         2000 kr/sektion   

                                               

                                                                                                 Ordningsföreskrifter

När överenskommelse skett om hyrestillfälle, och omfattning kvitteras nyckel till fastigheten ut från hyresansvarig. Då sker samtidigt en översyn av lokalerna tillsammans med den som lämnar ut nyckeln för att kontrollera att allt är i sin ordning. Detsamma gäller vid återlämnandet av nyckel. Hyrestagaren förbinder sig att se till att fastigheten överlämnas i ett sådant skick som den tillträtts i. Om så ej skett ska sådant som ej blivit ordentligt städat eller något annat som inte skötts ordentligt rättas till utan vidare anmodan. Detta gäller även området kring Folkets Hus. Om det t.ex. varit fest och det har slängts fimpar och burkar så ska det och annat städas undan. Om skadegörelse skett eller något gått sönder står hyrestagaren för kostnaden. Den person som skrivit under hyreskontraktet har 14 dagar på sig att åtgärda eventuella skador som uppkommit i samband med hyrestillfället, eller annan tid enligt överenskommelse. Om skada eller dyligt inte åtgärdas inom den överenskomna tiden tar Folkets Hus dit fackman och skickar därefter fakturan till personen som hyrt lokalen. Det är hyrestagarens skyldighet att se till att allt är i ordning när lokalerna återlämnas. Om det inte fungerar stängs vederbörande av från möjligheten att hyra fastigheten i framtiden.

Vill du hyra folkets hus? Fyll i formuläret med uppgifter och skicka in så hör vi av oss


(Lämna tom)