Hyra

1                    Biosalongen och lilla salen med kök

Vinterpris: 1500 kr

Sommarpris: 1000 kr                                                                                

2                    Biosalongen med foajéer och toaletter

Vinterpris: 1000 kr

Sommarpris: 600 kr                                                

3                    Lilla salen med kök

Vinterpris:800 kr

Sommarpris: 500 kr

 4.                      Lilla salen utan kök

Vinterpris 500 kr

sommarpris 300 kr                                                                                                                                                                              5                    Uthyrning av bord och stolar                                                            

Bord och stolar 1 – 20 stolar  10 kr/stol och bord

 -”-     -”-   -”-   20 – 50 stolar 

 -”-     -”-   -”-   50 -  stolar  400 kr

 6  Uthyrning av större mängd köksinventarier  200 kr

7  Uthyrning av biostolar,     1 sektion 150 kr/  

                                          2 sektioner/ 300 kr

                                          3- 8 sektioner  600 kr

                                           flera  enligt överenskommelse

8   Försäljning av biostolar      2000 kr/sektion                                                                 

                                                                                                                                                                                                                  Ordningsföreskrifter

När överenskommelse skett om hyrestillfälle, och omfattning kvitteras nyckel till fastigheten ut från hyresansvarig. Då sker samtidigt en översyn av lokalerna tillsammans med den som lämnar ut nyckeln för att kontrollera att allt är i sin ordning. Detsamma gäller vid återlämnandet av nyckel. Hyrestagaren förbinder sig att se till att fastigheten överlämnas i ett sådant skick som den tillträtts i. Om så ej skett ska sådant som ej blivit ordentligt städat eller något annat som inte skötts ordentligt rättas till utan vidare anmodan. Detta gäller även området kring Folkets Hus. Om det t.ex. varit fest och det har slängts fimpar och burkar så ska det och annat städas undan. Om skadegörelse skett eller något gått sönder står hyrestagaren för kostnaden. Den person som skrivit under hyreskontraktet har 14 dagar på sig att åtgärda eventuella skador som uppkommit i samband med hyrestillfället, eller annan tid enligt överenskommelse. Om skada eller dyligt inte åtgärdas inom den överenskomna tiden tar Folkets Hus dit fackman och skickar därefter fakturan till personen som hyrt lokalen. Det är hyrestagarens skyldighet att se till att allt är i ordning när lokalerna återlämnas. Om det inte fungerar stängs vederbörande av från möjligheten att hyra fastigheten i framtiden.