Historia

Åfors Folkets hus 1948

Lokalen invigdes på ett välbesökt och glädjefylld nyårsvaka 1923 och var ursprungligen en dansbana som kostade 395 kr och som invigdes valborgsmässoafton samma år.

Men det gick inte många dagar innan styrelsen av den nybildade Åfors Folkets husförening insåg att man ville ha en lokal som var inbyggd där man kunde ha dans oavsett väder eller årstid. Man ville även visa filmer. Byggnationen gick fort under hösten och stod alltså klart i december 1923. Kostnad 2649 kr. Den första filmen visades den 26 januari. Det var Imperator som var filmen som visades.

Danserna och filmerna fortsatte under 20-talet med både film och dans varann lördag och det var ett efterlängtad och populärt evenemang för befolkningen runt omkring. 

På somrarna hade man stora fester med musik av Kronobergarnas och flottans musikkår som samlade många besökare.  Man blev tidigt trångbodda och en utökning av lokalen skedde redan 1926 då man byggde till ett serveringslokal och kök. Kostnad 3355.

1931 gör ljudfilmen entré och folkets hus föreningen beslöt att själv övertaga biografverksamheten och en ljudfilmsanläggning inköptes för 6000 kr.  

Ljudpremiären den 23 januari 1932. Redan på ett tidigt stadium var frågan om en utbyggnad eller en ny lokal aktuell men frågan stöp av kostnadskäl mn det skulle dröja 23 år innan den nya byggnaden kunde invigas 1956.

Källa: I skenet från en Glasugn, 2006